Δημοτικό Συμβούλιο 24-06-2015

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας Δ.Ε.Άνδρου

2. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας Δ.Ε.Υδρούσας

3. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας Δ.Ε.Κορθίου

4. Μερική ανάκληση της 117/2015 Α.Δ.Σ.

5. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού ανακύκλωσης-κομποστοποίησης  Δ.Ε.Άνδρου

6. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού ανακύκλωσης-κομποστοποίησης Δ.Ε.Υδρούσας

7. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού ανακύκλωσης-κομποστοποιησης Δ.Ε.Κορθίου

8. Απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ Α.Ε.

9. Έγκριση απολογισμού Σχ.Επιτρ. Α/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2014

10. Έγκριση απολογισμού Σχ.Επιτρ. Β/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2014

11. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τριμήνων έτους 2014

12. Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή μέσω WHO  IS WHO

13. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

14. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με Π.Ν.Α.

15. Δικαιολογητικά   εγγραφής παιδιών στον Παιδικό Σταθμό 

16. Ορισμός μελών Κληροδοτήματος Γιαλούρη

17. Αποδοχή δωρεάς οχημάτων και προωθητή γαιών

18. Μεταβίβαση μετοχών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΥ Α.Ε.

19. Παραχώρηση δημ. χώρου στον πολιτιστικό σύλλογο Πίσω Μεριάς

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

20. Άδεια παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ.Γαυρίου

21. Άδεια παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ.Γαυρίου

22. Άδεια παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου στην Τ.Κ.Γαυρίου

23. Άδεια παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Όρμου Κορθίου

24. Άδεια παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Όρμου Κορθίου

25. Άδεια παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Όρμου Κορθίου

26. Άδεια παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Όρμου Κορθίου

27. Άδεια παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Όρμου Κορθίου

28. Χορήγηση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην Τ.Κ.Όρμου Κορθίου

ΛΟΙΠΑ  ΘΕΜΑΤΑ

29. Συμμετοχή Δήμου στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD)

Διαβάστηκε 1085 φορές