25-10-2014 / Στον Σύλλογο Μαινήτων στα "Χοιροσφάγια"