Ρυθμίσεις οφειλών προς όλους τους Δήμους

01 Νοέμβριος


 

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014 θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες, με αίτησή τους, να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων.

Ύστερα από την συνάντηση που είχαμε (οι Δήμοι) με τον υπουργό, θέτοντάς του το θέμα, ανταποκρίθηκε άμεσα και κατατέθηκε τροπολογία από τον ίδιο τον Υπουργό Εσωτερικών, Κο Αργύρη Ντινόπουλο και στη συνέχεια ψηφίστηκε από τη Βουλή. 

Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από είκοσι τέσσερις (24) έως εκατό (100) ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού, το οποίο θα απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις αν εξοφληθεί εφάπαξ.

Στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση εντάσσονται και όσες οφειλές βεβαιώθηκαν και θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Οκτωβρίου 2014. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και οι παλαιότερες οφειλές (πριν την 01-01-2010). Ανάλογη ρύθμιση θα ισχύσει και για τις οφειλές των πολιτών προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α), με αίτησή τους έως τις 14-11-2014.

Θεωρώ λοιπόν πως είναι μια καλή ευκαιρία οι πολίτες να ρυθμίσουν με ευνοικούς όρους τις οφειλές προς τον Δήμο .και έτσι ο Δήμος μας να βρει έσοδα προκειμένου να προσφέρουμε ανταποδοτικά στην Άνδρο έργα και εργασίες απαραίτητες για την βελτίωση της καθημερινότητας.